Sonic West
In opdracht van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) realiseert Soundtrackcity een interactief kunstobject in De Hallen in Amsterdam West dat de resultaten zichtbaar maakt van een innovatief werkproces waarbinnen burgers, professionals, geluidskunstenaars en schrijvers zich gezamenlijk verdiepen in het geluid van de stad.

Het kunstobject functioneert als luistermeubel waarin bezoekers van leescafé Belcampo met behulp van een interactieve plattegrond kunnen luisteren naar de door buurtbewoners en kunstenaars verzamelde geluiden en verhalen.

Onderzoek
‘Van wie is deze stad?’ ‘Wat maakt mijn stad leefbaar?’ ‘Waardoor voel ik mij verbonden met mijn omgeving?’ ‘Hoe wil ik dat mijn omgeving klinkt in de toekomst?’ ‘Wat kan ik daaraan zelf bijdragen?’Soundtrackcity
Doel

Doel van Sonic West is om de verbondenheid en betrokkenheid bij de directe leefomgeving van Amsterdammers te verdiepen door te luisteren en te werken met geluid. Concreet geluid wordt ingezet om buurtbewoners via hun eigen zintuigelijke ervaring van hun omgeving te laten reflecteren op vragen als ‘Van wie is deze stad?’ ‘Wat maakt mijn stad leefbaar?’ ‘Waardoor voel ik mij verbonden met mijn omgeving?’ ‘Hoe wil ik dat mijn omgeving klinkt in de toekomst?’ ‘Wat kan ik daaraan zelf bijdragen?’

Werkwijze

Het interactieve kunstobject is drager en onderdeel van een programma van activiteiten waar deze vragen worden aangekaart, uitgediept, verwoord en tastbaar gemaakt. Buurtbewoners worden vertrouwd gemaakt met door ons ontwikkelde digitale en analoge tools waarmee ze leren luisteren en hun persoonlijke geluidservaringen leren analyseren.
Jonge talentvolle componisten en geluidskunstenaars gaan onder begeleiding van ‘meester’-geluidskunstenaar Justin Bennett workshops en excursies verzorgen. Deze programmatische inzet van geluidskunstenaars zorgt voor vernieuwing en verdieping. Door de meester-gezel formule krijgt talentontwikkeling en kennisoverdracht nadrukkelijk een rol binnen Sonic West.

Vervolg

Na voltooiing krijgt het interactieve kunstobject een belangrijke rol in de meerjarige programmering van de de OBA en Soundtrackcity. Jaarlijks worden nieuwe geluidskunstenaars uitgenodigd een plan te maken. De verzameling geluiden in het object wordt steeds uitgebreid en aangevuld met spin-offs in de vorm van nieuw werk van professionele schrijvers gebaseerd op het verzamelde geluidsmateriaal van de Amsterdammers.

De OBA is opdrachtgever van Sonic West. Gemeente Amsterdam, OBA, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het AFK dragen bij aan het project.