Onderzoeksprojecten
In samenwerking met planologen, architecten, stadsbestuurders, geluidsontwerpers en groepen bewoners ontwikkelen wij nieuwe innovatieve onderzoeksprojecten om stedelijk omgevingsgeluid te ontwerpen en geluid in te zetten voor een gezonde stedelijke leefomgeving.

mr. Visserplein, foto Thomas Schlijper

Crowdsourcing Mr. Visserplein

Soundtrackcity onderzoekt samen met het Centre for Urban Studies van de Universiteit van Amsterdam en een groep betrokken bewoners hoe stadsgeluid op een positieve manier kan bijdragen aan het verblijfsklimaat van de stad. Om dat op een zinvolle manier te doen en om een methode van werken te ontwikkelen die in de toekomst lokaal in meer steden kan worden toegepast is gekozen om te werken op een specifieke plek, het Mr Visserplein in Amsterdam.

Zebrapad Ten Katemarkt, Foto Michiel Landweerd

Sonic West

In opdracht van de Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft Soundtrackcity een interactief kunstobject gerealiseerd in voormalige Tramremise De Hallen.

Het kunstobject functioneert als luistermeubel waarin bezoekers van leescafé Belcampo met behulp van een interactieve plattegrond kunnen luisteren naar een levend archief van door buurtbewoners en kunstenaars verzamelde geluiden en verhalen.

Doel van Sonic West is om Amsterdammers te stimuleren om te luisteren naar geluiden in hun omgeving en daarmee hun verbondenheid en betrokkenheid bij de directe leefomgeving te verdiepen.

Luisterwandeling Zuidas

Urban Sound Lab

Urban Sound Lab is a participatory social sound project that aims to stimulate the public awareness of urban sound and provide a space for exchange and research into the personal listening experiences of citizens.

Urban Sound Lab is een participatief sociaal onderzoeksproject dat tot doel heeft het publieke bewustzijn van stedelijk geluid te stimuleren en ruimte te bieden voor uitwisseling en onderzoek naar de persoonlijke luisterervaringen van burgers.

Project impressies

Diverse projecten door de jaren heen.