Over onsSoundtrackcity is de naam waaronder Renate Zentschnig en Michiel Huijsman sinds 2009 geluidskunst maken, produceren en verspreiden. De projecten van Soundtrackcity hebben betrekking op de publieke ruimte en spelen zich ook in die ruimte af.
In samenwerking met kunstenaars en componisten uit zeer uiteenlopende disciplines – van beginnend talent tot ervaren makers – is een pluriforme collectie gerealiseerd van meer dan twintig geluidswandelingen binnen en buiten Nederland. De Soundtrackcity-wandelingen – ieder met specifieke vorm en thematiek – zijn beschikbaar via de in eigen beheer ontwikkelde Soundtrackcity-app voor iPhone en Android (NL en EN).

Artistiek onderzoek met maatschappelijke meerwaarde

Soundtrackcity heeft zich sinds 2009 ontwikkeld van curatorencollectief naar artistiek onderzoeksbureau dat zich richt op de cultureel-maatschappelijke betekenis en functie van geluid in de stedelijke publieke ruimte. In samenwerking met stadsbewoners en professionals ontwikkelt Soundtrackcity nieuwe onderzoeksmethoden met als doel de maatschappelijke meerwaarde van geluid naar voren te brengen.
De onderzoeksresultaten worden naar buiten gebracht in de vorm van geluidswandelingen, theaterproducties, live radioshows of geluidskaarten. Deze uitingen zijn erop gericht mensen gevoelig te maken voor hun geluidsomgeving; Soundtrackcity wil mensen leren hoe hun omgeving auditief te waarderen en, zo mogelijk, opnieuw vorm te geven. Een maatschappelijke opgave.

Soundtrackcity werkt samen met lokale stedelijke burgerinitiatieven en maatschappelijke instellingen, waaronder de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Wetenschappelijke samenwerkingspartners zijn de Universiteit van Amsterdam, Universiteit Leiden en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; Soundtrackcity hoopt hiermee de kloof tussen kunst en wetenschap te dichten.

Projecten

Urban Sound Lab, Sonic West en Crowdsourcing Mr. Visserplein zijn drie meerjarige projecten die Soundtrackcity heeft opgezet om verschillende combinaties van kunst en onderzoek in praktijk te brengen. Het betreft projecten met sterk verschillende werkprocessen en samenwerkingspartners; de overeenkomst is dat bij elk van de drie projecten kunstenaars een essentiële bijdrage leveren aan het samenwerkingsproces.


portret-michiel-200x200

MICHIEL HUIJSMAN Soundtrackcity Director
Zakelijke leiding
Lees meer

portret-renate-zentschnig

RENATE ZENTSCHNIG Soundtrackcity Director
Artistieke leiding
Lees meer

Vivian Mac Gillavry

VIVIAN MAC GILLAVRY Projectcoördinator Soundtrackcity
Productieleiding Urban Sound Lab, Soundtrackcity